Polacy nie myślą o swoim finansowym zabezpieczeniu na czas ewentualnej choroby

Polacy nie myślą o swoim finansowym zabezpieczeniu na czas ewentualnej choroby, twierdząc z optymizmem, że dbają o siebie. Są przekonani, że poważne zachorowanie ich nie dotknie, a do takiej opinii prowadzi ich optymistyczne podejście do życia i niechęć do myślenia o złych rzeczach.