KOLEJNY RAZ REKOMENDOWANY DORADCA UBEZPECZENIOWY

29 stycznia 2022 roku odbył się I Kongres Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. Organizacja ta skupia najlepszych doradców z tej branży w Polsce. Miałam zaszczyt kolejny raz potwierdzić swoimi osiągnięciami przynależność do tego elitarnego grona. To dobry moment aby Moim Klientom podziękować za okazane zaufanie.
https://www.psrdu.pl/listings/anna-remza/